(3.12.2016: Siden er under opbygning;-)


VENNEFORENINGEN består er en gruppe frivillige voksne med interesse for at støtte elevmiljøet omkring Den Kreative Skole i Fredericia.

 

Foreningen blev stiftet i 2012 og har til formål at rejse økonomiske midler til blandt andet større investeringer i instrumenter, studieture eller andre aktiviteter, som skolen ikke kan finde midler til i sit driftsbudget.

 

Pengene til dette arbejde får vi gennem medlemskaber, sponsortilskud og ikke mindst fra tombolaer, salgsboder og lignende tiltag i forbindelse med arrangementer på skolen.

Et medlemskab af VENNEFORENINGEN koster 50 kr. pr. husstand pr. kalenderår, men det er også muligt at yde engangsdonationer eller sponsorater – både som virksomhed og privat.

 

Vil du vide mere om foreningens arbejde, så kan du kontakte formanden, Dorte Løkkegaard, på telefon 2624 7311 eller på mailen formand@venneforeningen.dk

Vil du være medlem eller støtte foreningens arbejde økonomisk, så skriv til vores kasserer, Susanne Madsen, på mailen kasserer@venneforeningen.dk